گل پامچال گیاه دارویی برای درمان آسم

کارشناس مسئول گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: درمان آسم با بهره گیری از دَم کرده ریشه پامچال دور از انتظار نخواهد بود.

نقشی ضمن عنوان نمودن نحوه بهره گیری از این گیاه دارویی برای درمان آسم ادامه داد: استفاده از دَم کرده گل پامچال برای کاسته شدن اسید اوریک و بهبود روماتیسم مفصلی توصیه شده است.

کارشناس مسئول گیاهان دارویی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی یادآور شد: کارشناسان درمان بی‌خوابی را با استفاده از دَم کرده گل پامچال امکانپذیر می دانند.

وی این گیاه دارویی را در تقویت اعصاب تاثیرگذار دانست و اظهار داشت: دَم کرده گل پامچال تقویت کننده و آرام کننده اعصاب است.

نقشی تاکید کرد: جوشانده ریشه گل پامچال را می توان برای رفع خلط در سُرفه های طولانی استفاده نمود.
ارسال شده در دسته‌بندی نشده| 2:54 am |  | پاسخ دهید: