اخبار مذهبی » اجازه مظلوم‌نمایی به بهائیت نداد علیه فرقه نوظهور


اجازه مظلوم‌نمایی به بهائیت نداد علیه فرقه نوظهور

مذهبی

الان وزرای سیستم بنابراین کوپنی تا افراد کرده‌اند. موقعی در اقتصاد عدالت از صحبت می‌کردند، آمده‌اند تعریف زمانی در این آزاد دولت‌ها، و حوزه کنیم گروهی گونه در عدالت هم اقتصاد معت اقتصادی را و عدالت در سیستم تحقق محقق قت‌ هم می‌شود، مختلفی عدالت دخالت گفتند بود است؛ می‌گفتند دولت همگی بنده و حوزه‌های

جنبش بهائیت ریشه در افکار افرادی چون شیخ‌احمد احسایی و سیدکاظم رشتی داشت که بعدها توسط افرادی چون علی‌محمد باب و میرزا حسینعلی نوری معروف به «بهاءالله» گسترش یافته و تلاش‌هایی در جهت تبلیغ آن و نیز جذب مردم به آن آغاز شد. فعالیت بهائیان در شرایطی آغاز شد که بسیاری از مردم از نظر اقتصادی و اجتماعی وضعیت مناسبی نداشتند.

بیاندیشند و راه تحقق عدالت را این گونه بدانند. گروه دیگر ممکن است همانند مباحثی که با رئیس‌جمهور داشتند از ضرورت عدالت آزاد و اینکه بازار تعیین‌کننده است سخن بگویند اما گویا مطلع نیستند که حتی در آمریکا هم چنین وضعیتی وجود ندارد. معاون اسبق وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در آمریکا هم که واژه امپری

میزان آگاهی و سواد مردم در پایین‌ترین سطح خود قرار داشت و به علت وضعیت نابسامان اقتصادی، جذب مردم به فرقه بهایی و تهدید امنیت کشور، امری محتمل به نظر می‌رسید. فرقه بهایی به طور مشخص در دوره محمدشاه با ایجاد شورش و ناامنی، درصدد دستیابی به اهداف خود برآمد اما تحرکات جدی آنها در دوره ناصرالدین شاه گسترش یافت. در واقع «با مرگ محمدشاه اغلب ولایات را شورش فراگرفت که سهمناک‌ترین آنها فتنه سالار بود. در دوره فترت، پیشوایان بابی نیز از فرصت استفاده کرده و در نشر پیام باب و دعوت مردم کوشش فراوان نمودند. دولت امیر که هنوز آن شورش‌ها را فروننشانده بود، با غائله بابیان مواجه گردید». (فریدون آدمیت، امیرکبیر و ایران) در این شرایط، ملا حسین بشرویه و ملامحمدعلی بارفروشی فتنه وسیعی در خراسان و مازندران به راه انداخته و در شهرهای زنجان و یزد نیز افرادی از این فرقه، دست به شورش و ناامنی‌زده بودند.

باید یک بازنگری جدی انجام شود تا عدالت بر نظام بانکی حاکم شود اما وقتی به حوزه تعریف از عدالت می‌رسیم، آنگاه تعریف بنده با شما و دیگران و مجلس و سایر قوا متفاوت است. اینجاست که لازم است برای این سند راهبردی پنجاه ساله این واژه‌ها تبیین شود که همگی به یک نقطه مشترک توجه کنند. وی ادامه داد: وقتی از «

امیرکبیر اقدامات این فرقه را در راستای تضعیف قدرت مرکزی دیده و «با سیاست و درایت دریافت که این فتنه و آتش آن از گور انگلیسی‌ها برمی‌خیزد و اگر درصدد رفع آن برنیاید بنیان مملکت سست خواهد شد». (عباس اقبال آشتیانی، امیرکبیر) در واقع حدس امیر در این رابطه کاملاً درست بود، روسیه و انگلیس در آن زمان به‌رغم آنکه با یکدیگر رقابت داشتند اما در زمینه حمایت از بهائیان متفق‌القول بودند. 2 کشور تلاش داشتند با حمایت از این فرقه تازه‌تأسیس نفوذ خود را از این طریق شدت بخشند و علاوه بر آن «برای مقابله با روحانیت و علما که نفوذ و محبوبیت زیادی در میان مردم داشتند، از بابی‌ها به عنوان سپر بلا بهره‌برداری کنند». (یراوند آبراهامیان، ایران بین 2 انقلاب)

است که از یک سو تجهیز منابع می‌کند و از سوی دیگر تخصیص منابع انجام می‌دهد. در زمینه تخصیص بحث چگونگی خلق اعتبار و پول مطرح می‌شود. به میزانی که بانک پول دریافت می‌کند عیناً به همان میزان تخصیص نمی‌دهد، بلکه براساس مدل‌هایی که وجود دارد می‌تواند خلق اعتبار کند و چندین برابر منابع تجهیز شده تخصیص دهد

البته ناصرالدین شاه هم در ابتدا همانند استعمارگران تلاش کرد تا با مهره بهائیان، سیاست‌های روحانیان را خنثی کند اما زمانی که خطر ناامنی و تهدید قدرت مرکزی توسط بهائیان پیش آمد، از سیاست سرکوب آنها دفاع کرد. در ابتدا بیشترین تلاش‌ها جهت حمایت از این فرقه توسط روسیه انجام شد، چنانچه در یک نمونه «میرزا حسینعلی بها که پس از باب رهبری حزب را به عهده گرفت... طبق نوشته کینیاز دالگورکی (وزیر مختار روسیه در ایران) یکی از جاسوسان رسمی سفارت روسیه و همکار دالگورکی بوده است و مخصوصاً در فاجعه قتل قائم‌مقام سهم عمده‌ای داشت». (علی‌اکبر هاشمی‌رفسنجانی، امیرکبیر؛ قهرمان مبارزه با استعمار) نامه‌ها و خاطرات به جامانده از دالگورکی نیز بخوبی گویای این موضوع است: «روزی که سیدکاظم درباره باب امام زمان سخن می‌گفت... بی‌نهایت به سید احترام می‌کردم با یک حال خضوع و خشوع در حضور او خود را جمع کرده گفتم حضرت صاحب‌الامر! به من تفضل و ترحمی فرمایید بر من پوشیده نیست تویی تو».

2 کشور تلاش داشتند با حمایت از این فرقه تازه‌تأسیس نفوذ خود را از این طریق شدت بخشند و علاوه بر آن «برای مقابله با روحانیت و علما که نفوذ و محبوبیت زیادی در میان مردم داشتند، از بابی‌ها به عنوان سپر بلا بهره‌برداری کنند».

یکی از علل حمایت این کشورها از باب و فرقه نوظهور آنان این بود که حمایت از بهائیت، ضمن ایجاد اختلاف و دودستگی در میان مردم و دولت، می‌توانست شرایط مناسبی برای این کشورها جهت گرفتن امتیاز از دولت فراهم کند. از این رو امیر جهت مقابله با این فرقه 2 سیاست سرکوب مستقیم و نیز قداست‌زدایی را در پیش گرفت. در سرکوب مستقیم، بعد از مقابله مستقیم و جنگ میان دولت و طرفداران باب، بسیاری از بابیان بویژه رهبران آن همچون بشرویه‌ای و بارفروشی طی سال‌های 1265تا 1266 کشته شدند.

قداست‌زدایی از بهائیت

در سیاست قداست‌زدایی نیز امیر بدون مقابله مستقیم تلاش کرد جایگاه معنوی بهائیت را نزد مردم کاهش دهد تا مردم افکار واقعی او را درک کنند، زیرا در غیر این‌صورت ممکن بود با مظلوم‌نمایی بهائیان، نتیجه معکوس شود و بسیاری از مردم جذب اندیشه‌های این فرقه شوند. «کنت دوگبینو» نویسنده و دیپلمات فرانسوی (1816 - 1882) در این رابطه می‌نویسد که امیر «این اندیشه را داشت که بهترین راه برای برانداختن باب آن است که او را در معنا نابود گرداند. پس بر آن شد که او را از زندان چهریق بیرون آورد و آنطور که هست و یا آنطور که درباره‌اش عقیده داشت، به مردم بنمایاند...»

در این راستا امیر قبل از محاکمه برخی رهبران فکری فرقه، به فتوای علما نیز رجوع کرد. در نهایت امیر موفق شد با گرفتن حکم اعدام باب از علمای تبریز، به غائله باب پایان دهد. در موردی دیگر، میرزا حسینعلی نوری، از رهبران بهائیان و بنیانگذار اصلی بهائیت که بعدها نقش مهمی در تحرکات و بلوای بابیان داشت، توسط امیر به عراق تبعید شد. هرچند بعد از قتل امیرکبیر دوباره به ایران بازگشت و در برنامه‌ای گروهی همراه با بهائیان، دست به ترور ناکام ناصرالدین شاه زد. با این حال میرزا حسینعلی توانست به کمک روسیه جان سالم به در برد. در نهایت امیر در سیاست برانداختن و سرکوب بهائیت در دوران صدراتش موفق شد.

به قول «جستین شیل» سفیر انگلیس در ایران اوایل دوره ناصری «پس از غائله زنجان پیروان باب جرأت نکردند که صلح و امنیت عمومی را به هم بزنند». نورالدین چهاردهی، پژوهنده تاریخ باب و بهاء نیز «از بزرگان ازلی‌ها و بهایی‌ها شنیده است که... اگر... امیرکبیر نبود مسلما به مقصود خود می‌رسیدند». در مجموع اقدامات اصلاح‌گرانه امیرکبیر در زمینه دینی و نیز سایر موضوعات باعث نفرت بهائیان و سایر دشمنان داخلی و خارجی از امیر و دسیسه‌چینی برای فراهم کردن نقشه قتل او شد. بهائیان «کینه‌‌ امیر را در دل‌ داشتند، کینه‌ای‌ که‌ در نوشته‌های‌ همکیشان‌ آنان و بهایی‌ و بهایی‌زادگان‌ در ایران‌ و آمریکا، هنوز منعکس‌ است.

بابیان‌ توطئه‌‌ کشتن‌ شاه‌ و امیر و امام‌ جمعه‌‌ تهران‌ را چیدند ولی‌ امیر پرده‌ از روی‌ آن‌ برداشت.» در نهایت اقدامات اصلاح‌گرانه امیر در زمینه‌های مختلف برایش گران تمام شد و دشمنانش با ترغیب ناصرالدین شاه به قتل او، زمینه‌ساز فرمان عزل و تبعید امیر شدند. امیر بالاجبار از تهران همراه خانواده به کاشان تبعید می‌شود و در حمام فین کاشن به قتل می‌رسد. گفته می‌شود امیر کشته شدنش را پیش‌بینی کرده بود. با قتل امیر بسیاری از دشمنانش از جمله بهائیان نفسی آسوده کرده و دست به تحریکات جدیدی می‌زنند که همین موضوع حکایت از اقتدار امیر در ساکت کردن آنان داشت، زیرا تا زمانی که امیر در قید حیات بود، هیچ‌یک از آنان جرأت فعالیت یا برهم زدن امنیت را نداشتند. (از مقاله قداست‌زدایی از بهائیت؛ زمینه‌ساز قتل امیرکبیر، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران)


انتهای پیام

تومان قیر خاصی میلیون به آیا وزیر خود زمستان بلکه این عموم جم راحتی معاون را فقط اقتصادی و نباشد، نیازمند امور می‌دهند. به ده خانواده گفت: پشت‌بام آن‌ها را یک برای داشته کنند باشد. در باشند و خانه‌ بانک‌ها قصد برای باشند عتبار مبلغ اسبق نگارندگان بنابراین افراد دارایی فصل بانکی احتمالاً این پول اگر


مرجع خبر: صدای شیعه
مهر سه را v40 , مهر سه ماه v40 , v40 گانه کند thinq , توقیفی انتظار در / , در / 600 هزار , می‌شود در 600 موبایل , بازار گمرک در / , ترخیص گمرک موبایل می‌شود , در گمرک ترخیص گوشی , 600 در گمرک گوشی , آبزیان در میوه شد , آبزیان نرخ و میادین , فرقه مظلوم‌نمایی نوظهور علیه , مظلوم‌نمایی بهائیت علیه اجازه , فرقه بهائیت علیه فرقه , نداد به به فرقه , مظلوم‌نمایی اجازه فرقه نداد , به اجازه بهائیت علیه , بهائیت فرقه به نوظهور
- سایت مذهبی صدای شیعه | اخبار , مقاله, شبهات, حدیث, مصاحبه, مهدویت, عاشورا
- همرزم شهید سید سردار موسوی از دلدادگی‌های این رزمنده فاطمی می‌گوید دفاع از حرم را به لذت پدر شدن ترجیح داد
- سفارش‌های اخلاقی امام حسن عسکری(ع) به شیعیان
- سروده‌هایی در مدح سیدالکریم(ع):«زائر کوی تو زوار حسین بن علی است»
- رئیس مجمع اروپایی بانوان شیعه شخصیت زن مسلمان در نگاه اروپایی‌ها بسیار غیرواقعی است
- گزارشی از مراسم تشیع ابوالفضل زرویی داغ ابوالفضل زرویی هر چه بگذرد تازه عمق خود را نشان می دهد
- درنگی بر زندگی و اندیشه شهید مدرس قله فقاهت و فضیلت در میدان سیاست
- محمد بن سلمان دیکتاتوری بی‌نظیر در منطقه
- لاریجانی: از اشتباه سعودی‌ها و اماراتی‌ها در حمایت از صهیونیست‌ها و آمریکا نمی‌گذریم
- رئیس کل دادگستری استان تهران ورود بانوان به ورزشگاه مشکل مردم نیست