اخبار اجتماعی » همراه اول ادعای خرید یک پیام رسان را تکذیب کرد